fbpx

ข้อกำหนดการใช้งาน

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020)

การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานของบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด (“Influencer House Co., Ltd.“) ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการแพลตฟอร์ม Influencer House และเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันหรือโทรศัพท์มือถือในเครือ หรือแอปพลิเคชันอื่นที่อ้างถึงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (เรียกรวมกันว่า“ ไซต์”) บริษัท Influencer House จำกัด ดำเนินการเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลและบริการบางอย่างแก่ผู้เข้าใช้งาน (การให้“ บริการ”)

การใช้งานไซต์หรือบริการอื่นๆ ที่ให้บริการอยู่บนไซต์ ผู้ใช้งานต้องยอมรับข้อตกลงเพื่อปฏิบัติตามและผูกพันตามกฎหมายโดยข้อกำหนดเงื่อนไข และข้อจำกัดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ (“ ข้อกำหนด”) หมายรวมถึง ถูกบังคับตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการของท่าน และถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับ Influencer House Co. , Ltd. หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะไม่มีสิทธิ์รับข้อมูลจากหรือใช้งานในขั้นต่อไปของเว็บไซต์หรือบริการจากทางบริษัท

บุคคลที่ใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกเรียกว่า “ผู้ใช้”, “คุณ” และ “ของคุณ” หากท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ หรือรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจผูกมัดนิติบุคคลนั้น และในกรณีดังกล่าว คำว่า “ คุณ” และ“ ของคุณ” จะอ้างถึงนิติบุคคลนั้น จึงถูกเรียกว่า “ เรา”“ พวกเรา” หรือ“ ของเรา” ที่หมายรวมถึง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด นอกจากนี้ ในข้อกำหนดเหล่านี้ คำในเพศใดเพศหนึ่งจะรวมถึงเพศทั้งหมด และคำในเอกพจน์รวมถึงพหูพจน์และในทำนองเดียวกัน ขึ้นอยู่กับบริบทที่ต่างกันออกไป

คุณรับทราบและยอมรับว่า การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา กำลังแสดงให้เห็นว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และทำการตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ทุกประการ

การปรับปรุงและแก้ไข

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเว็บไซต์บริการหรือแก้ไขชั่วคราวหรือถาวรในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังจะอัปเดต“ วันที่อัปเดตล่าสุด” ที่ด้านบนของข้อกำหนดฉบับต่อ ๆ ไป โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่ทางบริษัทได้ทำการโพสต์การแก้ไข นั่นหมายความว่า ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขล่าสุด

เกี่ยวกับไซต์

ไซต์ของเรายินยอมให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลและบริการ และให้โอกาสแก่ผู้ใช้ในการขอข้อมูลสมัครบัญชีลงทะเบียน เพื่อรับการแจ้งเตือน จดหมายข่าว การสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับ หรือเข้าร่วมกับ บริษัท Influencer House จำกัด ผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่ระบุไว้ ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนในการสื่อสารทั้งหมดกับ บริษัทอินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์จำกัด และการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ทั้งหมดของทางบริษัท

ไซต์ของเราและบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แบรนด์ และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อเชื่อมทั้งสองฝ่ายเข้าสู่ข้อตกลงกันโดยตรง โดยทางบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ไม่สามารถและไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้งาน รวมถึงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ และขอปฏิเสธการการผิดรับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ จากผู้ใช้งานทั้งหมด หมายรวมไปถึงในส่วนของการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ ข้อบังคับ กฎและคำแนะนำของผู้ใช้งาน

ความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและอื่นๆ ของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานไซต์ของเรา ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้กับการใช้งานบนไซต์ของท่านแต่เพียงผู้เดียว
 • ทุกสิ่งที่ผู้ใช้งาน ทำการอัปโหลด เผยแพร่ รับรอง หรือส่งผ่านการใช้งานเว็บไซต์ จะต้องไม่เป็นการละเมิดการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าสิทธิทางศีลธรรม หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์อื่น  รวมถึงส่งผลให้มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ
 • ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรือ อุปกรณ์สคริปต์ใด ในการเปลี่ยนการทำงานของหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่ทำด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ กล่าวคือ ห้ามด้วยวิธีการใดๆ ที่มีความประสงค์ในการเข้าถึง“ scrape”,“ ​​crawl” หรือ“ spider” เว็บเพจหรือบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในบริการของทางบริษัทเรา
 • ผู้ใช้งานนั้นจะต้องไม่ใช้ไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อกำหนดเหล่านี้
 • ผู้ใช้งานจะไม่ทำการคัดลอก จัดเก็บ หรือเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์อื่นใด ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดเหล่านี้
 • ผู้ใช้งานจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงหรือสร้างความเสียหายให้กับตัวไซต์ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ไวรัส, บอท , Trojan Horse , โค้ดที่เป็นอันตราย, การโจมตีที่ไม่พึงประสงค์, การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ, แพ็คเก็ต หรือการปลอมแปลง รหัส IP ด้วยข้อมูลหรือวิธีการหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
 • การปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือปลอมแปลงรวมถึงบิดเบือนความจริเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ของผู้ใช้งาน ถือว่ามีความผิด
 • ผู้ใช้งานจะต้องไม่ดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากบริการของเรา เพื่อนำไปสร้าง หรือรวบรวมต่อไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การดาวน์โหลด การรวบรวม ไม่ว่าจะเป็น มฐานข้อมูล รายชื่อ หรือสิ่งอื่น ๆ ด้วยวิธีการใดก็ตาม ทั้ง ใช้บอท ใช้ ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล spider รวมรวมด้วยตัวเอง หรืออย่างอื่น ถือเป็นข้อห้าม
 • ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงแก้ไขหรือใช้ส่วนที่ไม่ใช่สาธารณะบนไซต์ของบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการอื่นๆ
 • ผู้ใช้งานจะต้องไม่พยายามตรวจสอบสแกนหรือทดสอบช่องโหว่ของระบบ หรือเครือข่ายของ บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด รวมไปถึงการละเมิดมาตรการความปลอดภัยหรือการตรวจสอบความถูกต้องใด ๆ
 • ผู้ใช้งานจะไม่สามารถ หลีกเลี่ยงการ หลบหลีก ปิดการใช้งาน หรือกระทำการใดใด ที่ทำให้มาตรการทางเทคโลโยที่ปกป้องไซต์ของ บริษัทอินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์จำกัด และบุคคลที่สามอื่นๆ (รวมถึงผู้ใช้รายอื่น) เกิดความผิดปกติหรือไม่สามารถใช้การได้
 • ผู้ใช้งานจะไม่สนับสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลที่สามใด ๆ ในการทำสิ่งต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด จะมีสิทธิในการตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ กับผู้ที่ทำการละเมิดใดๆ ที่กล่าวไปข้างต้น บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด อาจมีส่วนร่วม และร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

โปรดรับทราบว่า บริษัทอินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าถึงหรือการใช้งานของท่านบนไซต์ แต่ขณะเดียวกันก็มีสิทธิ์ที่ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อจุดประสงค์ในการดูแลและยืนยันให้มั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่บังคับใช้ คำสั่ง และข้อกำหนดของศาลหรือหน่วยงานบริหาร ตลอดจนหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นเจ้าของ

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ ของราชอาณาจักรไทยและต่างประเทศ ท่านรับทราบและยอมรับว่าไซต์และบริการรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด โดยท่านจะต้องไม่ลบ ดัดแปลงหรือบดบังลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานไซต์หรือบริการ

การเชื่อมต่ออื่นๆ

การใช้งานไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดใดต่อ: (1) ความพร้อมใช้งานหรือความถูกต้องของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว (2) เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการในจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การรับรองของ บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ท่านยอมรับว่าความรับผิดชอบทั้งหมด เป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น รวมถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

การโฆษณา

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด หมายรวมถึงการโฆษณาในนามของตัวบริษัทเอง หรือโฆษณาที่จ่ายในนามของ บริษัทหรือบุคคลบนไซต์ที่สนใจ โดยการคลิกที่โฆษณาอาจทำให้ผู้ใช้งานถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้โฆษณา หรือรับข้อความเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อเสนออื่น ๆ จากผู้โฆษณา

ท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ให้โฆษณา หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ ข้อมูล ข้อความ หรือข้อเสนอต่างๆ ของผู้ให้โฆษณา โดยผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารทั้งหมดกับผู้โฆษณา และสำหรับการทำธุรกรรมทั้งหมดในภายหลัง

ประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราโลโก้ ชื่อทางการค้า การออกแบบ และชื่อกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายของ บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด โดยส่วนเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อทางการค้าอื่น ๆ และการกำหนดกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่ถูกใช้งานและปรากฎ ล้วนเป็นเครื่องหมายการที่ถูกออกแบบ และจดทะเบียนของของฝ่ายอื่นหรือเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

การสิ้นสุด

ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงการใช้งานทั้งหมด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือโดยไม่มีสาเหตุ และเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดใดต่อผู้ใช้งาน

ข้อจำกัดความรับผิด

หากท่านเลือกที่จะใช้งานไซต์หรือบริการอื่นๆ นั่นหมายความว่าท่านยอมรับความเสี่ยงที่อาจะตามมา โดยต้องแจ้งให้ทราบว่าไซต์และบริการที่ให้นั้น เป็นตามสภาพและตามที่มีให้ โดยไม่มีการรับประกันใดใดทุกกรณี โดยทางบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบและรับประกันใดใดต่อความเสียหาย ไม่ว่าประเภทใดที่เกิดขึ้นจะทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการซื้อขาย ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความเพลิดเพลินโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ และไม่รับประกันผลที่ตามใดใดของการซื้อขายหรือใช้งานการค้า

บริษัทอินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์จำกัด ไม่รับประกันว่าไซต์หรือบริการจะสามารถตอบสนองความต้องการและพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่โดยปราศจากการรบกวน ข้อผิดพลาดทางพื้นฐานและความปลอดภัยใดใด

ฉะนั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบว่าบริษัทอินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด จะไม่มีส่วนในการต้องรับผิดชอบความเสียหายเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการไซต์และบริการอื่นๆ ไม่ว่าจะดวยกรณีใด

ข้อกำจัดความรับผิดชอบ

ท่านรับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์หรือบริการที่ยังคงอยู่กับคุณ รวมถึงยอมรับข้อบังคับสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิต หรือการส่งมอบ หรือให้บริการไซต์ใดใด ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จะเป็นแบบโดยตรง โดยอ้อม หรือแบบพิเศษประเภทใดก็แล้วแต่ ซึ่งหมายรวมไปถึง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียของเจตนาอันดี การถูกขัดจังหวะระหว่างการบริการ ความเสียหายของคอมพิวเตอร์ หรือความล้มเหลวของระบบ และ ค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน ตลอดจน ความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคล ร่างกาย หรือด้านอารมณ์ จากการใช้งานหรือความสามารถในการใช้งานไซต์หรือบริการ ไม่ว่าจะอยู่ในการการันตี สัญญา การละเมิดสิทธิ หรือการละเลย ทางบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด จึงของแจ้งให้ทราบว่า ความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา การการเรียกร้องค่าเสียหายจะไม่เป็นผล

สินไหมทดแทน

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ต่อสู้ และไม่ทำให้ บริษัทอินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทในเครือ ผู้อำนวยการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กล่าวคือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกิดความเสียหาย ต่อการเรียกร้องหนี้สินความเสียหายการสูญเสียและค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจาก

 (1) การเข้าถึงหรือการใช้งานไซต์ของท่านการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ 

(2) ความไว้วางใจของท่านที่มีต่อไซต์นี้

(3) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม โดยไม่จำกัดเพียงแค่ลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน หรือสิทธิส่วนบุคคล

(4) การอ้างสิทธิ์ใดใดในการใช้งานไซต์นี้ ที่สร้างความเสียหายต่อกับบุคคลที่สาม

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัดมีสิทธิ์ในการควบคุมกิจกรรม รวมถึงต่อสู้และดำเนินคดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การมอบหมาย

ท่านอาจไม่ได้รับมอบหมายในการส่งต่อข้อกำหนดนี้ หากมิได้รับการเซ็นต์ยินยอมจากทางบริษัทอินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนด หากตรวจพบว่าท่านพยายามหรือมอบหมายให้ใคร ทำการส่งต่อข้อกำหนดเหล่านี้ โดยมิได้รับการอนุญาต จะถือว่าไม่มีผลสามารถทำอะไรได้ ิบริษัทอินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์จำกัด มีอำนาจในการตัดสินใจในการทำการมอบหมายหรือกระทำการใดใดกับข้อกำหนดเหล่านี้ แต่เพียงผู้เดียว ตามหัวข้อต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ผูกติดและเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้รับช่วงต่อ หรือผู้ที่ได้รับการยินยอมมอบหมาย

การแจ้งเตือน

ประกาศหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตหรือต้องการในที่นี้ รวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ทจะถูกทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมอบให้ โดย บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด จะเป็นผู้จัดการ โดยการโพสต์อีเมลล์ที่เขียนโดย บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ลงในเว็บไซต์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการแจ้งเตือนหรือการสื่อสารจะยึดวันที่ได้รับ ถือว่าเป็นวันที่มีการส่งการแจ้งเตือนดังกล่าว

การควบคุมโดยกฎหมายและเขตอำนาจศาล

ผู้ใช้งานเห็นด้วยว่า (1) ไซต์นี้จะถือว่าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น (2) ไซต์นี้จะถือว่าเป็นไซต์ที่ไม่โต้ตอบ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการตัดสินส่วนบุคคลกับทาง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ไม่ว่าจะโดยเฉพาะเจาะจง หรือโดยทั่วไป ในเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากราชอาณาจักรไทย ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายสำคัญภายในของราชอาณาจักรไทย โดยหลักการขัดกันของกฎหมายต่างจะประเทศจะไม่มีผล

การเป็นโมฆะ

ข้อกำหนดเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมข้อตกลงระหว่าง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด และผู้ใช้งานในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ และข้อบังคับอื่นๆ ที่กำหนด หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวที่กับบุคคลหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ปรากฎอยู่ในสัญญาจะมีความขัดแย้งหรือจะไม่ถูกต้องนั้นไม่มีผลส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ และการใช้บทบัญญัติดังกล่าว และจะยังมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ผู้ใช้งานต่างประเทศ

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์  จำกัด ขอไม่กล่าวอ้างว่าเว็บไซต์นี้เหมาะสม หรือ สามารถดาวน์โหลดนอกราชอาณาจักรไทย หากผู้ใช้งานเข้าใช้งานเว็บไซต์จากที่สถานที่นอกราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้งานต้องรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของเขตอำนาจของคุณ

ข้อเสนอแนะและการรายงานการประพฤติมิชอบ

เรายินดีและสนับสนุนให้ผู้ใช้งานให้ ผลตอบรับ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (“Feedback” โดยรวม) สำหรับการปรับปรุงไซต์ของเรา โดยท่านสามารถส่งคำติชมถึงเรา ผ่านอีเมลล์ info@influencerhouse.co.th ท่านรับทราบและยอมรับว่าคำติชทั้งหมดที่ท่านมอบให้ จะเป็นทรัพย์สินโดยเอกสิทธิ์ ของบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด อย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ 

เป็นอันตกลงว่า กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ใช้งานทั้งหมด โดยไม่จำกัด เฉพาะสิทธิบัตรแค่ในประเทศ ลิขสิทธิ์ความลับทางการค้า ศีลธรรม และกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เกี่ยวกับ ผลตอบรับ จะอยู่ในความรับผิดชอบ และตกเป็นของบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด อย่างถาวร โดยทางบริษัทมีสิทธิ์อย่างชอบธรรมในการขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านบน เพื่อเป็นหลักฐาน และผู้ใช้งานจะต้องมอบให้โดยปราศจากข้อกังขาใดใด

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด และท่านที่เป็นผู้ใช้งาน เกี่ยวกับไซต์ ที่ถ่ายทอดแทนความเข้าใจ หรือข้อตกลงด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษรใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานก่อนหน้านี้ทั้งฉบับ โดยผู้ใช้งานและทางบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ได้มีความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารต้นฉบับที่มีผลตามกฎหมายนี้ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากมีการแปลเป็นภาษาอื่นโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาหรือโดยซอฟต์แวร์ ดังนั้น อาจมีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและเวอร์ชั่นที่แปล หากเป็นเช่นนั้นโปรดยึดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะใช้แทนเวอร์ชันที่ถูกแปลแล้ว