fbpx

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020)

บทนำ

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด รวมถึงแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่นเว็บไซต์ หรือ บริษัท ในเครือหรือที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของคุณ สืบเนื่องจาก บริษัทอินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์จำกัด มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น ในนโยบายความเป็น่สวนตัวฉบับนี้ จะเรียนผู้ใช้งานให้ทราบ โดยทางบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 7 ด้านล่าง โดยการใช้งานช่องทางต่างๆของทางบริษัท ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม สินค้า ซอฟท์แวร์ เครื่องมือ แอพลิเคชั่น ฟีดข้อมูล รวมถึงบริการด้านอื่นๆ หมายความว่าผู้ใช้งานต้องเข้าใจ และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลประเภทใดบ้างที่จะถูกเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล: เราอาจรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เราโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีขอความช่วยเหลือ หรือกรณีลงทะเบียน และ ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภท อีเมลล์ส่วนบุคคล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น โดยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบังคับใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้บังคับกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่ทางบริษัทเรา ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลที่สามที่ให้บริการด้านเว็บไซต์ บริการ แอพลิเคชั่น หรือ แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงหรืออ้างอิงเป็นอย่างอื่น (รวมถึง“ บริการของบุคคลภายนอก” หรือ“ TPS”) ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการบริการได้ ผู้ใช้งานอาจมีตัวเลือกในการลงทะเบียนโดยใช้ TPS หรือเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ TPS เช่น Instagram, Facebook หรือ Twitter โดยอนุญาตให้เราเข้าถึงบัญชี TPS ของผู้ใช้งาน การยอมรับและเข้าใจว่าเราอาจได้รับข้อมูลบางอย่างจากบัญชี TPS ของผู้ใช้งาน หมายรวมถึงการอนุญาตให้เรารับข้อมูลบางอย่างจากบัญชี TPS ของผู้ใช้งาน อาจประกอบด้วย ชื่อ อีเมลล์ วันเดือนปีเกิด ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน สื่อต่างๆที่แชร์โดยผู้ใช้งาน รูปประจำตัวโปรไฟล์ สถาภาพ และ ที่อยู่อาศัยปัจจุบันสำหรับติดต่อ TPS โดยทางบริษัทจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับTPS ของผู้ใช้งานต่อเมื่อคุณยินยอมให้เราเข้าถึงโดยเฉพาะเท่านั้น

บริษัทอินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด ไม่พิจารณาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อรวมข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ (นิรนาม) เพื่อไม่ให้บุคคลที่สามสามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างง่ายดาย ทางบริษัทได้ทำการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน สำหรับด้านการให้บริการ ได้แก่ เพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการในการให้บริการ ให้บริการลูกค้า วิจัยและวิเคราะห์ผล โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และเทคโนโลยี รวมถึงเนื้อหาที่แสดง ที่จะถูกปรับแต่งให้เข้ากับความสนใจและความชอบของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานอาจสามารถเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอด แต่หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล การให้บริการบางส่วนอาจไม่สามารถใช้การได้ หากท่านได้ลงทะเบียนกับทางเรา หมายความว่าท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะเข้าใช้งานบริการของเรา โดย ความยินยอมนี้เท่ากับการให้พื้นฐานทางกฎหมายที่เราต้องการ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในการประมวลผลข้อมูลของท่าน ซึ่งหมายความว่า ท่านสามารถรักษาสิทธิ์ในการเพิกถอนคำยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา ถ้าหากคุณไม่เห็นด้วยกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดอย่าใช้บริการของเรา

เมื่อท่านยอมรับส่งเนื้อหาไปยังบริการคุณยินยอมให้เราดำเนินการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมานความว่าท่านยินยอมส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ ถึงเรา แต่หากท่านไม่ยินยอมให้เราประมวลผลและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวคุณจะต้องเลือกไม่ยินยอมส่งเนื้อหาดังกล่าวให้เรา

ในส่วนของข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล : เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้คุณระบุตัวตนของท่านเป็นการส่ววนตัวหรือรวมถึงข้อมูลอื่นที่มีให้กับบุคคลที่สาม ข้อมูลในส่วนนี้อาจะรวมถึงข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อของท่าน หมายเลขIP Adress เบราว์เซอร์และภาษา ประเภทฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ และเวลาที่เข้าถึงรวมถึงระยะเวลาทั้งหมด นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลการนำทางรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาบริการหรือหน้าเว็บที่คุณดูลิงก์ที่คุณคลิกและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

คุกกี้พิกเซลและที่จัดเก็บในพื้นที่: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยใช้“ คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่านโดยเว็บไซต์ เราอาจใช้คุกกี้ทั้ง 2 แบบ คือคุ้กกี้ชั่วคราว (ซึ่งหมดอายุเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์) และคุกกี้ถาวร (ซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณจนกว่าคุณจะลบ) เพื่อให้มีประสบการณ์ร่วมส่วนบุคคลมากขึ้นตลอดการใช้บริการ

เราใช้งานคุ้กกี้ 2 ประเภท กว้างๆ อันได้แก่ (1.) คุกกี้สำหรับบุคคลที่หนึ่ง โดยจะให้บริการโดยตรงกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งเราใช้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเมื่อมีการเข้าชมไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ (2.)คุกกี้สำหรับบุคคลที่สาม ซึ่งให้บริการโดยผู้ให้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและผู้ให้บริการดังกล่าวสามารถใช้เพื่อรับรู้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น

การปิดใช้งานคุ้กกี้

โดยทั่วไปคุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ในการดำเนินการนี้ให้ทำตามคำแนะนำของเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยปกติแล้วจะสามารถดูได้ตามหมวด “ตั้งค่า” “ช่วยเหลือ” “เครื่องมือ” หรือ “แก้ไข”) เบราว์เซอร์จำนวนมากถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้จนกว่าท่านจะเปลี่ยนการตั้งค่า หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ของเราท่านอาจประสบกับความไม่สะดวกในการใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น การไม่สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านได้ ทำให้ท่านต้องทำการล็อคอินใหม่ทุกครั้งในการเข้าใช้งาน

บริษัทรวมรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้อย่างไรบ้าง?

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท อินฟลูเซอร์เฮ้าส์ จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก

บริษัท อินฟลูเซอร์เฮ้าส์ จำกัด จะใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน ที่ได้จากผู้ใช้งานโดยตรง เพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุให้ไว้เท่านั้น อันประกอบไปด้วย

 

  • เพื่อดำเนินการ บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการ
  • เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้งาน รวมไปถึงสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
  • เพื่อดำเนินการ และ จัดทำข้อเสนอ อีเว้นท์ หรือ โปรโมชั่นที่ท่านเข้าร่วมในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใด ๆ
  • เพื่อตอบรับข้อคิดเห็น หรือคำถามของผู้ใช้งาน และเพื่อให้บริการผู้ใช้งาน
  • เพื่อส่งข้อมูล อันประกอบด้วย การแจ้งเตือนเกี่ยวกับด้านเทคนิค  การอัพเดต การแจ้งเตือนความปลอดภัย และการสนับสนุน รวมถึงข้อความการดูแลระบบ
  • เพื่อส่งอีเมลการตลาดเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่โอกาสเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและข่าวอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดยเราและ บริษัท ในเครือของเรา โดยจะสามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเท่านั้น ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา สำหรับอีเมลล์ทางการตลาดดังกล่าว มีการบอกวิธีการ“ ยกเลิก” แต่โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านจะเลือกที่จะไม่รับอีเมลล์การตลาดเราก็ยังอาจส่งอีเมลที่ไม่ใช่อีเมลทางการตลาดถึงท่านได้ อันได้แก่ อีเมลล์เกี่ยวกับบัญชีของท่านกับเรา (หากท่านมี) และการติดต่อทางธุรกิจกับเรา
  • เพื่อดำเนินการชำระเงินที่ผู้ใช้งานทำระหว่างใช้บริการ
  • ตามที่ทางบริษัทเห็นว่าสมควรและเหมาะสม อันประกอบด้วย 

         (1) การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ 

        (2) การปฏิบัติตามคำขอที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนทางกฎหมายรวมถึง การตอบสนองต่อการรองขอ. จากหน่วยงานรัฐและหน่วยงานสาธารณะ 

       (3) การบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท 

       (4) การปกป้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือ ทรัพย์สินของทางบริษัทรวมถึงของผู้อื่นด้วยเช่นกัน

ทางบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนนี้กับผู้ให้บริการในนามของเรา เช่น การประมวลผลคำขอข้อมูล แสดงข้อมูลที่เก็บไว้ที่คุณเข้าถึง เพื่อช่วยเราในด้านการตลาด เพื่อทำการตรวจสอบ และอื่นๆ

บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเหล่านั้นจะได้รับอนุญาตให้ได้รับข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลที่พวกเขาต้องการสำหรับการให้บริการ และจะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนนั้น รวมถึงจะถูกห้ามไม่ให้ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น

ทางบริษัทอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งาน นำไปพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น และ หากผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัท ในการส่งอีเมลล์ หรือข้อความ เกี่ยวกับข้อเสนอจากพาร์ทเนอร์ของเรา และบุคคลที่สามอื่น ๆ  ที่เราคิดว่าอาจเป็นที่สนใจของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลล์การตลาด ท่านสามารถปรับเปลี่ยน “การตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างหรือทำตามคำแนะนำ “ยกเลิกการสมัคร” หรือ “หยุด” รวมอยู่ในการสื่อสารแต่ละครั้ง

ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้นานเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บริการแก่ท่านเว้นแต่จะต้องใช้ระยะเวลาเก็บรักษาที่นานขึ้นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น ในกรณีสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อระเบียบใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อทางบริษัทได้ตลอดเวลาเพื่อยกเลิกการให้และรับข้อมูลเกี่ยวกับ (1)การสื่อสารทางการตลาดโดยตรง (2) การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (3) การประมวลผลใหม่ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่อาจถูกดำเนินการนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม โปรดทราบว่าการใช้บริการบางอย่างของท่านอาจไม่ได้ผลเมื่อท่านเลือกที่จะยกเลิกหรือไม่ใช้งาน นอกจากนี้ ท่านสามารถ (1)เข้าถึงข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับท่านตลอดเวลาผ่านบัญชีของท่านหรือติดต่อเราโดยตรง 

(2) อัปเดตหรือแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยติดต่อเรา

(3) ย้ายข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการรายอื่น

(4) ในบางสถานการณ์ เช่นเมื่อข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านไม่มีความเกี่ยวข้องอีกต่อไป หรือไม่ถูกต้อง ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลของท่านได้

หากมีข้อสงสัยประการใด ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับอมูลส่วนบุคคลของท่าน และการใช้งานข้อมูลของเรา ท่านสามารถติดต่อทางบริษัทได้ตลอดเวลาผ่าน อีเมลล์ info@influencerhouse.co.th

การใช้งานระหว่างประเทศ

เนื่องด้วยบริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้ถือครองบริการนี้ และสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ในประเทศอื่นๆ ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการปกป้องข้อมูล บริษัท อินฟลูเซอร์เซอร์เฮ้าส์ จำกัด จะเป็นผู้ควบคุมและเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล โดยทางบริษัทจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนฉบับตัวนี้

หากท่านมีข้อสงสัย พบปัญหาประการใด หรือ ต้องการลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ โปรดติดต่อพวกเรา บริษัท อินฟลูเอนเซอร์เฮ้าส์จำกัด ผ่านอีเมลล์ info@influencerhouse.co.th

ทางบริษัทเราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ต้องแจ้งให้ทราบว่า วิธีการส่งผ่าน บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีมือถือ หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีเครื่องมือรับประกันความปลอดภัยได้อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์ ดังนั้น ทางบริษัทนั้นไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่แน่นอนได้ ในขณะที่ทางเราพยายามรักษาระบบป้องกันทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลที่เรารวบรวมทางออนไลน์ใดใด ข้อมูลการบริการทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บได้รับการคุ้มครองโดยการควบคุมความปลอดภัยหลายชั้นรวมถึงไฟร์วอลล์การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและรหัสผ่าน ผู้ใช้งานจะมีความรับผิดชอบเพียงในส่วนของการรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับ หากท่านพบว่าการใช้งานหรือรับบริการกับเรา มีความผิดปกติหรือไม่ปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น หากท่านรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีใด ๆ ที่ท่านมีนั้นถูกบุกรุก โปรดแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที โดยสามารถติดต่อหรือแจ้งปัญหาให้ทางเรารับทราบได้ผ่าน อีเมลล์ info@influencerhouse.co.th

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงเราจะแก้ไขวันที่“ ปรับปรุงล่าสุด” ที่ด้านบนของนโยบายฉบับต่อ ๆ ไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อคำชี้แจงนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงต่อวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยโพสต์ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างชัดเจนที่นี่หรือที่หน้าบ้านของเราหรือส่งอีเมลถึงผู้ใช้งาน ทางบริษัทเราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านนโยบายนี้เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารต้นฉบับที่มีผลตามกฎหมายนี้ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากมีการแปลเป็นภาษาอื่นโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาหรือโดยซอฟต์แวร์ ดังนั้น อาจมีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและเวอร์ชั่นที่แปล หากเป็นเช่นนั้นโปรดยึดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะใช้แทนเวอร์ชันที่ถูกแปลแล้ว