fbpx

ปลดปล่อยศักยภาพที่สร้างสรรค์ของคุณ

How it works

Who is PREMIER-INFLUENCER TM?

Premier Influencers™ คือ อินฟลูเอนเซอร์ที่ได้คะแนนเต็มจาก Influencer House หลังจากผ่านการตรวจสอบ 7-step performance อินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ผ่านการคัดเลือกด้านผลสำเร็จของงานและความน่าเชื่อถือ Premier Influencers มีโอกาสสูงที่จะเข้ากันได้ดีกับกลุ่มเป้าหมายหลักและทำให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และการบรรลุผลงานให้กับแบรนด์

Menu